El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.

Actividades de la Fundación Biblioteca Social / Δραστηριότητες του Ιδρύματος «Κοινωνική Βιβλιοθήκη»

Queridos todos,

Hace poco más de 2 años nos visitó Adela d’Alòs-Moner, presidenta de la Fundación Biblioteca Social para participar en el 12º Congreso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas que tenía por título Las bibliotecas y su papel en la integración en la sociedad de migrantes y refugiados. Adela presentó la ponencia Buenas prácticas de las bibliotecas públicas españolas para refugiados e inmigrantes.

Hace unos días Adela nos ha hecho llegar la noticia de dos de las últimas actividades de la Fundación, y las queremos compartir con vosotros:

 • Crecer leyendo. Por una biblioteca inclusiva desde la infancia. Un documental que muestra como desde la biblioteca pública se puede contribuir a mejorar la situación de la infancia, cuando uno de cada tres, por distintos motivos, está en riesgo de exclusión social.
 • Biblioteca de acogida. Proyecto de la Biblioteca Pública Municipal “Gustavo Villapalosde Purchena (Almería),  destinado a jóvenes inmigrantes que ha ganado el 4º Premio “Biblioteca pública y compromiso social”

Confiamos en que serán de vuestro interés.

Αγαπητοί φίλοι,

Πριν από περίπου δυο χρόνια μας επισκέφτηκε η Adela dAlòsMoner, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Κοινωνική Βιβλιοθήκη»    προκειμένου να συμμετάσχει στο 12º Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής Στήριξης των Βιβλιοθηκών με κεντρικό θέμα «Οι βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία». Η εισήγηση της Adela είχε ως θέμα  Ορθές πρακτικές των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ισπανίας για πρόσφυγες και μετανάστες

Πριν κάποιες μέρες, η Adela μας ενημέρωσε για δυο από τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες του Ιδρύματος, τις οποίες θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας:

 • Crecer leyendo. Por una biblioteca inclusiva desde la infancia (Μεγαλώνοντας διαβάζοντας. Για μια βιβλιοθήκη που ξεκινά από την παιδική ηλικία. Μια ταινία που παρουσιάζει πώς η δημόσια βιβλιοθήκη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης της παιδικής ηλικίας, όπου για διαφορετικούς λόγους, ένα σε κάθε τρία παιδιά κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Biblioteca de acogida (Βιβλιοθήκη υποδοχής). Πρόγραμμα της Δημόσιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Gustavo Villapalosτης  Purchena (Αλμερία), που απευθύνεται σε νέους μετανάστες, που κέρδισε το 4ο Βραβείο “Δημόσια Βιβλιοθήκη και κοινωνική δέσμευση”

Ελπίζουμε να το βρείτε ενδιαφέρον.

Club de lectura de la Biblioteca / Λεσχη αναγνοσης της Βιβλιοθηκης

Empiezan las nuevas sesiones de nuestro Club de Lectura.

Desde hace varios años nuestra biblioteca cuenta con un Club de Lectura. En él nos reunimos personas interesadas en la literatura para comentar unos textos previamente seleccionados.

El 20 de septiembre comienza una nueva temporada. La programación hasta enero puedes consultarla en nuestra página web, poco a poco la completaremos hasta junio de 2019. Las sesiones se realizarán en nuestra sede de Skoufá un jueves de cada mes a las 16:00 h y siempre en español.
Para participar en nuestro Club de Lectura solo es necesario ser miembro de la biblioteca y tener un nivel comunicativo de español medio/alto.

Si deseas más información puedes solicitarla directamente en nuestra biblioteca.

¡Te esperamos!
club lectura

Ξεκινούν οι νέες συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης
 
Εδώ και πολλά χρόνια, η βιβλιοθήκη μας διαθέτει μια Λέσχη Ανάγνωσης. Σ’ αυτήν συμμετέχουν άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάγνωση, για να σχολιάσουν κείμενα που έχουν προεπιλεγεί. Στις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα περίοδος. Το πρόγραμμα ως τον Ιανουάριο μπορείτε να το δείτε στην σελίδα μας στο ιντερνέτ. Θα συμπληρώνεται σταδιακά ως τον Ιούνιο του 2019. Οι συναντήσεις θα γίνονται στο κτήριο του Ινστιτούτου στην οδό Σκουφά 31, μία Πέμπτη κάθε μήνα, στις 16.00 και πάντα στα ισπανικά.
Για να συμμετάσχετε στην Λέσχη Ανάγνωσης πρέπει μόνο να είστε μέλος της βιβλιοθήκης μας και να έχετε ένα επίπεδο ισπανομάθειας μεσαίο/υψηλό. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τις απ’ ευθείας την βιβλιοθήκη μας.

Σας περιμένουμε!

Nuevas revistas en la biblioteca / Καινούργια περιοδικά στη Βιβλιοθήκη

Queridos amigos,

Nos es grato informaros de que nuestra colección de revistas se ha visto incrementada con nuevos títulos. Ya los tenéis a vuestra disposición en nuestra biblioteca.

 • Claves de razón práctica es una de las revistas españolas más importantes de pensamiento y política. Está dirigida por el filósofo Fernando Savater y en su Comité editorial cuenta intelectuales tan notables como Basilio Baltasar, Francisco Calvo Serraller, Joaquín Estefanía, Carlos García Gual, Santos Juliá y José María Ridao.
 • Historia social es una revista de investigación considerada una prestigiosa referencia en el panorama de las publicaciones de investigación, reflexión y crítica histórica internacionales.
 • Letras Libres es una revista que combina la literatura y la cultura con la historia, el pensamiento político y la ciencia. Con una edición en España y otra en México, esta publicación galardonada con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura vincula las dos orillas de la lengua.
 • Eñe. Revista para Leer es una revista de literatura que reúne relatos originales, cuentos y textos curiosos de autores de primera fila, especialmente de escritores españoles e hispanoamericanos. Es trimestral y monográfica y, en cada número publica una obra de un fotógrafo de prestigio, quien realiza en exclusiva para la revista las imágenes interiores y la portada.

Confiamos en que serán de vuestro interés.

Saludos.

revistas

Αγαπητοί φίλοι,

Έχουμε τη χαρά να σας ενημερώσουμε ότι η συλλογή περιοδικών της Βιβλιοθήκης έχει εμπλουτιστεί με νέους τίτλους. Είναι ήδη στη διάθεσή σας.

 • Claves de razón práctica , ένα από τα σημαντικότερα ισπανικά περιοδικά στοχασμού και πολιτικής. Διευθυντής του είναι ο φιλόσοφος Fernando Savater, ενώ στην Συντακτική Επιτροπή συμμετέχουν σημαντικοί διανοούμενοι όπως οι Basilio Baltasar, Francisco Calvo Serraller, Joaquín Estefanía, Carlos García Gual, Santos Juliá και José María Ridao.
 • Historia social , ένα περιοδικό έρευνας που θεωρείται και σημαντική έργο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο και στο σύνολο των περιοδικών έρευνας, στοχασμού και ιστορικής κριτικής.
 • Letras Libres , ένα περιοδικό που συνδυάζει τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό με την Ιστορία, την πολιτική σκέψη και την επιστήμη. Με μια έκδοση στην Ισπανία και άλλη στο Μεξικό, το περιοδικό που έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο Προώθησης της Λογοτεχνίας, συνδέει τις δυο πλευρές της γλώσσας.
 • Eñe. Revista para Leer , ένα λογοτεχνικό περιοδικό που περιέχει πρωτότυπα διηγήματα, ιστορίες και παράξενα κείμενα  πολύ σημαντικών συγγραφέων, κυρίως ισπανών και λατινοαμερικάνων. Είναι τριμηνιαία και σε κάθε τεύχος δημοσιεύει ένα έργο κάποιου σημαντικού φωτογράφου, που δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα το εξώφυλλο και τις φωτογραφίες στο εσωτερικό κάθε τεύχους.

Ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα.

Φιλικά,

13º Congreso Internacional para el Apoyo de bibliotecas / 13º Διεθνές Συνέδριο για την Υποστήριξη των Βιβλιοθηκών

El pasado 1 de diciembre tuvo lugar la 13ª edición del Congreso internacional para el Apoyo a Bibliotecas, que esta vez se celebró en las magníficas nuevas dependencias de la Biblioteca Nacional de Grecia. La invitada española al evento de este año fue Natalia Arroyo, quien impartió el taller “Cómo diseñar una campaña en redes sociales”. Al taller asistieron casi una treintena de bibliotecarios y estudiantes de biblioteconomía para quienes creemos la experiencia fue altamente instructiva y estimulante.

La jornada continuó con una mesa redonda coordinada por nuestra compañera Tonia Arahova de la Biblioteca Nacional de Grecia en la que participaron además de Natalia las ponentes de los otros talleres Christine Koontz, Ruth Ornholt y Hella Klauser.

La documentación de la ponencia podéis encontrarla en la página web de nuestra biblioteca dedicada a Cooperación bibliotecaria

Την 1η Δεκεμβρίου διεξήχθη το 13ο Διεθνές Συνέδριο για την Υποστήριξη των Βιβλιοθηκών, που αυτή τη φορά διοργανώθηκε στις υπέροχες καινούργιες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.  Φέτος, προσκεκλημένη  από την Ισπανία ήταν Natalia Arroyo, με το εργαστήριο “Σχεδιασμός εκστρατείας κοινωνικών ”.  Στο εργαστήριο συμμετείχαν τριάντα περίπου βιβλιοθηκονόμοι και φοιτητές Βιβλιοθηκονομίας  για τους οποίους, πιστεύουμε, ήταν μια πολύ εποικοδομητική εμπειρία και έναυσμα.

Η ημερίδα συνεχίστηκε με μια Στρογγυλή Τράπεζα  που συντόνισε η συνάδελφός μας Τόνια Αράχωβα, από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στην οποία, εκτός από τη  de Natalia συμμετείχαν και οι εισηγήτριες των άλλων εργαστηρίων,  Christine Koontz, Ruth Ornholt και Hella Klauser.

Όλα τα τεκμήρια της εισήγησης μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης μας στο υπο – μενού Συνεργασία μεταξύ Βιβλιοθηκών.

 

Taller: El hombre que quiso conocer la Luna / Εργαστήριο: Ο άνθρωπος που ήθελε να γνωρίσει το φεγγάρι

El pasado sábado 11 del 11 a las 11:00 celebramos un nuevo taller para niños, esta vez basado en el libro El hombre que quiso conocer la Luna, de Elena Hormiga. A través de las actividades del taller conocimos las fases de la luna, escribimos un pequeño cuento y dibujamos todas las lunas y todos los soles que fuimos capaces, como podéis ver en las im      ágenes un poco más abajo.

El libro que nos sirvió de guía para el desarrollo de la actividad, El hombre que quiso conocer la luna obtuvo en el 2012 el primer Premio Internacional álbum Ilustrado de la editorial Edelvives, y ya lo tenéis en nuestra biblioteca.

 

Το περασμένο Σάββατο 11/11 στις 11:00 οργανώσαμε ένα καινούργιο εργαστήριο για παιδιά. Αυτή τη φορά ήταν βασισμένο στο βιβλίο Ο άνθρωπος που ήθελε να γνωρίσει το φεγγάρι , της Elena Hormiga. Μέσα από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου μάθαμε τις φάσεις του φεγγαριού,  γράψαμε ένα μικρό διήγημα και όπως μπορείτε να δείτε πιο πάνω, ζωγραφίσαμε όσα φεγγάρια και όσους ήλιους μπορέσαμε.

Το βιβλίο που μας χρησίμευσε ως οδηγός για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, Ο άνθρωπος που ήθελε να γνωρίσει το φεγγάρι, το 2012 βραβεύτηκε  με το πρώτο Διεθνές Βραβειο Εικονογραφημένου Άλμπουμ του εκδοτικού οίκου  Edelvives, υπάρχει στην Βιβλιοθήκη μας όπου μπορείτε να το βρείτε.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 36 37

Calendario

noviembre 2019
L M X J V S D
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
© Instituto Cervantes 1997-2019. Reservados todos los derechos. bibate@cervantes.es