El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.

Actividades de la Fundación Biblioteca Social / Δραστηριότητες του Ιδρύματος «Κοινωνική Βιβλιοθήκη»

Queridos todos,

Hace poco más de 2 años nos visitó Adela d’Alòs-Moner, presidenta de la Fundación Biblioteca Social para participar en el 12º Congreso Internacional del Comité de Apoyo a las Bibliotecas que tenía por título Las bibliotecas y su papel en la integración en la sociedad de migrantes y refugiados. Adela presentó la ponencia Buenas prácticas de las bibliotecas públicas españolas para refugiados e inmigrantes.

Hace unos días Adela nos ha hecho llegar la noticia de dos de las últimas actividades de la Fundación, y las queremos compartir con vosotros:

  • Crecer leyendo. Por una biblioteca inclusiva desde la infancia. Un documental que muestra como desde la biblioteca pública se puede contribuir a mejorar la situación de la infancia, cuando uno de cada tres, por distintos motivos, está en riesgo de exclusión social.
  • Biblioteca de acogida. Proyecto de la Biblioteca Pública Municipal “Gustavo Villapalosde Purchena (Almería),  destinado a jóvenes inmigrantes que ha ganado el 4º Premio “Biblioteca pública y compromiso social”

Confiamos en que serán de vuestro interés.

Αγαπητοί φίλοι,

Πριν από περίπου δυο χρόνια μας επισκέφτηκε η Adela dAlòsMoner, Πρόεδρος του Ιδρύματος «Κοινωνική Βιβλιοθήκη»    προκειμένου να συμμετάσχει στο 12º Διεθνές Συνέδριο της Επιτροπής Στήριξης των Βιβλιοθηκών με κεντρικό θέμα «Οι βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία». Η εισήγηση της Adela είχε ως θέμα  Ορθές πρακτικές των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ισπανίας για πρόσφυγες και μετανάστες

Πριν κάποιες μέρες, η Adela μας ενημέρωσε για δυο από τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες του Ιδρύματος, τις οποίες θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας:

  • Crecer leyendo. Por una biblioteca inclusiva desde la infancia (Μεγαλώνοντας διαβάζοντας. Για μια βιβλιοθήκη που ξεκινά από την παιδική ηλικία. Μια ταινία που παρουσιάζει πώς η δημόσια βιβλιοθήκη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης της παιδικής ηλικίας, όπου για διαφορετικούς λόγους, ένα σε κάθε τρία παιδιά κινδυνεύει με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Biblioteca de acogida (Βιβλιοθήκη υποδοχής). Πρόγραμμα της Δημόσιας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Gustavo Villapalosτης  Purchena (Αλμερία), που απευθύνεται σε νέους μετανάστες, που κέρδισε το 4ο Βραβείο “Δημόσια Βιβλιοθήκη και κοινωνική δέσμευση”

Ελπίζουμε να το βρείτε ενδιαφέρον.

Club de lectura de la Biblioteca / Λεσχη αναγνοσης της Βιβλιοθηκης

Empiezan las nuevas sesiones de nuestro Club de Lectura.

Desde hace varios años nuestra biblioteca cuenta con un Club de Lectura. En él nos reunimos personas interesadas en la literatura para comentar unos textos previamente seleccionados.

El 20 de septiembre comienza una nueva temporada. La programación hasta enero puedes consultarla en nuestra página web, poco a poco la completaremos hasta junio de 2019. Las sesiones se realizarán en nuestra sede de Skoufá un jueves de cada mes a las 16:00 h y siempre en español.
Para participar en nuestro Club de Lectura solo es necesario ser miembro de la biblioteca y tener un nivel comunicativo de español medio/alto.

Si deseas más información puedes solicitarla directamente en nuestra biblioteca.

¡Te esperamos!
club lectura

Ξεκινούν οι νέες συναντήσεις της Λέσχης Ανάγνωσης
 
Εδώ και πολλά χρόνια, η βιβλιοθήκη μας διαθέτει μια Λέσχη Ανάγνωσης. Σ’ αυτήν συμμετέχουν άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάγνωση, για να σχολιάσουν κείμενα που έχουν προεπιλεγεί. Στις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα περίοδος. Το πρόγραμμα ως τον Ιανουάριο μπορείτε να το δείτε στην σελίδα μας στο ιντερνέτ. Θα συμπληρώνεται σταδιακά ως τον Ιούνιο του 2019. Οι συναντήσεις θα γίνονται στο κτήριο του Ινστιτούτου στην οδό Σκουφά 31, μία Πέμπτη κάθε μήνα, στις 16.00 και πάντα στα ισπανικά.
Για να συμμετάσχετε στην Λέσχη Ανάγνωσης πρέπει μόνο να είστε μέλος της βιβλιοθήκης μας και να έχετε ένα επίπεδο ισπανομάθειας μεσαίο/υψηλό. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τις απ’ ευθείας την βιβλιοθήκη μας.

Σας περιμένουμε!

Día del Libro y Día del Idioma Español. 23 de Abril de 2018 / Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Ισπανικής Γλώσσας. 23 Απριλίου 2018

Día del Libro y Día del Idioma Español. 23 de Abril de 2018

50% de descuento

Inscripción y carnet regalo

Con motivo de estas 2 celebraciones le ofrecemos la oportunidad de Inscribirse, renovar o regalar el carnet de la biblioteca con un 50% de descuento sobre la tarifa habitual.

Oferta válida entre el 16 de abril y el 4 de mayo de 2018

carne regalo

Una puerta abierta a la literatura, la música, el cine… del mundo hispano / Μια πόρτα ανοιχτή, στη λογοτεχνία, στη μουσική, στο σινεμά… του ισπανόφωνου κόσμου

 

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Ισπανικής Γλώσσας.  23 Απριλίου 2018

50% έκπτωση

Για εγγραφή και δώρο η κάρτα της βιβλιοθήκης

Με αφορμή τους δύο αυτούς εορτασμούς,σας προσφέρουμε την ευκαιρία να Γραφτείτε, να ανανεώσετε, ή να κάνετε ακόμα και δώρο  την κάρτα δανεισμού της βιβλιοθήκης με έκπτωση 50 % επί της αρχικής τιμής.

Η προσφορά ισχύει από 16 Απριλίου έως 4 Μαΐου

Detectives de palabras: historias grandes de escritores pequeños / Ντενέκτιβς των λέξεων: μεγάλες ιστορίες μικρών συγγραφέων

El 9 de diciembre del año pasado iniciamos el taller “Detectives de palabras: historias grandes de escritores pequeños” y después del paréntesis de Navidad y algún pequeño sobresalto por problemas de salud hemos podido terminarlo el pasado sábado 10 de enero. Y lo hemos terminado bien, con un gran éxito, al final del taller hemos podido confeccionar un libro con los relatos que cada uno de los participantes ha redactado, con lo que nuestros jóvenes amigos se han convertido en escritores, escritores de verdad, de los que tienen libros impresos y pueden enseñarlos orgullosos. Este recorrido de 6 sesiones distribuidas a lo largo de casi dos meses ha sido conducido por Luis Gómezbeck, autor, traductor, maestro de teatro, director, y en esta ocasión también tutor y profesor en este taller.

La aventura empezó leyendo El Lazarillo de Tormes, clásico de la literatura española. A cada chico o chica se le asignó un capítulo y de ese capítulo se seleccionaron algunas palabras. Aprendimos su significado y luego con ellas, y otras muchas, cada cual escribió su propio relato. Con aquellas palabras viejas se construyó un cuento nuevo y así, del Lazarillo salieron 14 nuevos cuentos. Los que crearon Fabio Conde León, Javier Conde León, Dáfni Coyannis, Marta Marinopoulou Sanromán, Alejandra Mastorákis, Konstantina Mastorákis, Cristina Pappa, Isabella Papatheodorou, María Suliotis, Diego Triantafyllos, Odiseas Triantafyllos, Danae Tsopánu Lombardía, Caterina Hahavia y Vasiliki Hahavia.

 Además nos lo pasamos muy bien. Confiamos en volver a vernos en la próxima actividad.

Πέρυσι, στις 9 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε το εργαστήρι «Ντενέκτιβς των λέξεων: μεγάλες ιστορίες μικρών συγγραφέων’’ και ύστερα από την παρένθεση των Χριστουγέννων και κάποιων απρόοπτων λόγω υγείας, καταφέραμε να το τελειώσουμε το περασμένο Σάββατο στις 10 Ιανουαρίου. Και το τελειώσαμε καλά, με μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος του εργαστηρίου καταφέραμε να φτιάξουμε ένα βιβλίο με διηγήματα που έγραψε καθένας από τους συμμετέχοντες. Οπότε με αυτό, οι νεαροί μας φίλοι έγιναν  συγγραφείς, πραγματικοί συγγραφείς, σαν αυτούς των οποίων τα βιβλία είναι τυπωμένα και μπορούν να τα επιδεικνύουν υπερήφανοι. Σε αυτή η διαδρομή των 6 συνεδριών, μοιρασμένες σε διάρκεια δύο μηνών, συντονιστής ήταν ο Luis Gómezbeck, συγγραφέας, μεταφραστής, δάσκαλος θεάτρου, σκηνοθέτη, και σε αύτη τη περίπτωση επιμελητής και καθηγητής του εργαστηρίου.

Η περιπέτεια ξεκίνησε με την ανάγνωση του ‘’El Lazarillo de Tormes’’, ενός κλασικού έργου της ισπανικής λογοτεχνίας. Σε κάθε αγόρι και κορίτσι ανατέθηκε ένα κεφάλαιο και από αυτό επιλέχθησαν ορισμένες λέξεις. Μάθαμε τη σημασία τους και έπειτα με αυτές, ο καθένας έγραψε τη δική του ιστορία. Με εκείνες τις αρχαίες λέξεις δημιουργήθηκε ένα καινούργιο μυθιστόρημα και έτσι από το «El Lazarillo de Tormes’’ προέκυψαν 14 νέα διηγήματα. Οι δημιουργοί τους είναι οι: Fabio Conde León, Javier Conde León, Δάφνη Κογιάννη, Μάρτα Μαρινοπούλου Sanromán, Αλεξανδρα Μαστοράκη, Κωνσταντίνα Μαστοράκη , Χριστίνα Παππά, Ισαβέλλα Παπαθεοδώρου, Μαρία Σουλιώτη, Ντιέγκο Τριαντάφυλλος, Δανάη Τσοπάνου Lombardía, Κατερίνα Χαχαβιά και Βασιλική Χαχαβιά.

Επίσης τα περάσαμε πολύ όμορφα. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στην επόμενη δραστηρίοτητα.

 

Antonio G. Iturbe en Atenas / Ο Antonio G. Iturbe στην Αθήνα

 Queridos amigos,

el pasado sábado se celebró la cuarta edición del Itinerario Literario Europeo. Organizado por EUNIC y en que participó nuestro Instituto junto a otros institutos culturales extranjeros ubicados en Atenas.

Este año, el Itinerario estaba dedicado a la literatura infantil y juvenil, y nuestro invitado fue Antonio G. Iturbe, quien nos presentó algunos de los libros del Inspector Cito y su colaborador Chin Mi Edo. Nos contó Antonio que esta serie fue creada por la necesidad de encontrar historias divertidas que contar a su hijo cada noche. De aquí pasaron a ser editadas y desde hace poco tiempo algunas de ellas también traducidas al griego y editadas por la editorial Kedros.

Estas aventuras, en español y en griego, las tenemos ya en la biblioteca. Agradecemos a Antonio, a la editorial española Edebe y a la editorial Kedros la donación de estos libros y os invitamos a conocerlos en nuestra biblioteca.

Saludos.

iturbeatenas

Αγαπητοί φίλοι,

Το περασμένο Σάββατο έλαβε χώρα η τέταρτη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνική Διαδρομή, που διοργάνωσε η EUNIC με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου μας και άλλων ξένων πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Φέτος η Διαδρομή ήταν αφιερωμένη στην Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία. Προσκεκλημένος του  Ινστιτούτου ήταν ο Antonio G. Iturbe, ο οποίος μας παρουσίασε τα βιβλία του Επιθεωρητή Σπιθαμή και του συνεργάτη του ΠΑ ΛΗ ΚΑ ΡΙ. Ο  Antonio μας πληροφόρησε ότι η σειρά αυτή δημιουργήθηκε από την ανάγκη του να βρει διασκεδαστικές ιστορίες που να τις αφηγελιται κάθε βράδυ στο γιό του. Μετά, οι ιστορίες αυτές  εκδόθηκαν και εδώ και λίγο καιρό μεταφράστηκαν στα ελληνικά από την Εκδοτικό Οίκο Κέδρος.

Οι περιπέτειες αυτές στα ισπανικά και στα ελληνικά υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη . Ευχαριστούμε τον Antonio, και τον ισπανικό εκδοτικό οίκο Edebe  και τον εκδοτικό οίκο Κέδρος για τη δωρεά των βιβλίων αυτών και σας καλούμε να τα γνωρίσετε στη Βιβλιοθήκη μας.

Χαιρετισμούς.

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15 16

Calendario

febrero 2019
L M X J V S D
« ene    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
© Instituto Cervantes 1997-2019. Reservados todos los derechos. bibate@cervantes.es